דבר המנכ''ל

לעמוד בראשה של רשת מוסדות חינוך, זו אינה עוד מנכ"לות נוצצת במגדל השן. כשאני מסתכל על אלפי הילדים העוברים תחת ידו של צוות מקצועי ומסור המקדיש את כל כולו ומרצו לפיתוח ילדים אלו, לחינוכם הערכי והאמוני אני מרגיש שמתבצעת עבודת קודש של ממש, במסירות ואחריות שאין דומה לה. תלמידים אלו, המופקדים בידינו הם דור העתיד, ואופיו של האקלים החברתי בשנים הבאות.

אנו ב'ארחות חינוך', בנינו תשתית של מערכת חינוכית מצוינת ומהפכנית, וממשיכים ללוות את הילד בהמשך חייו הבוגרים.

מוסדות 'ארחות חינוך', הפרושים ברחבי הארץ מתהדרים בראש ובראשונה ברמה לימודית גבוהה, ובשאיפה למצוינות בכל התחומים. בנוסף לכך, בחרתי לייחד את הרשת עם הקמתו של מערך השילוב לחינוך המיוחד, המיושם בכל מוסדות הרשת. במסגרתו מתחנכים תלמידים עם לקויות שונות, לצד ילדים בני גילם, מהחינוך הרגיל. מודל השילוב מעניק עושר נפשי שלא יסולא בפז לתלמידי החינוך הרגיל, במקביל לצמיחה וקידום משמעותי בהתפתחותם של תלמידי השילוב.

את רשת 'ארחות חינוך', מודל השילוב ורשת 'פרח' לחינוך המיוחד, הקמתי מתוך אמונה גדולה במסוגלותו של כל ילד וילדה להגיע אל מיצוי הפוטנציאל האישי שלו.

אלפי תלמידי הרשת והוריהם, מעידים על הצלחתה בס"ד של 'ארחות חינוך', ותרומתה העצומה לחינוך בישראל.

הצלחתכם – הצלחתנו. 

שלכם,

משה שטיין